Das Model 2018-03Das Model 2018-03 

In zijn fictieve zelfportretten zwerft Tonni van Sommeren door een wereld achter het spiegelvlak. Hij monteert zijn eigen hoofd op de lichamen van poserende modellen die hij tegenkomt in bestaande fotografische afbeeldingen uit verschillende media. Afbeeldingen van verleidelijke dames uit de mode- of reclamefotografie, maar ook meer historisch en antropologisch getint materiaal. Archetypische beelden die gebruikt worden om een waar of niet-waar verhaal te vertellen. In zijn geconstrueerde identiteiten refereert hij naar het portret als fictie, als constructie en idealisatie. Wanneer wordt een sjabloon een mens of andersom?

 

In his fictional self portraits Tonni van Sommeren wanders through a world behind the looking-glass. He assembles his own head on the bodies of posing models that he encounters in existing photographic images from different media. Images of seductive ladies from the fashion or advertising photography, but also more historical and anthropological tinted material. Archetypal images which are used to tell a true or false-true story. In his constructed identities he refers to the portrait as fiction, as a construction and idealization. When a template becomes a human or vice versa?

 

Das Model 2016-01Das Model 2016-01

 .

Das Model 2014-08Das Model 2014-08

 

Das Model 2015-01Das Model 2015-01

 .

Das Model 2014-02Das Model 2014-02

  

Das Model 2018-01Das Model 2018-01

 

Das Model 2015-02Das Model 2015-02

 

Das Model 2015-04Das Model 2015-04

 

Das Model 2012-06Das Model 2012-06

 

Das Model 2013-05Das Model 2013-05

 

Das Model 2011-02Das Model 2011-02

 

Das Model 2012-01Das Model 2012-01

 

Das Model 2012-04Das Model 2012-04

 

Das Model 2012-05Das Model 2012-05

.