Showroom Dummie 18-02, h: 32 cmShowroom Dummie 18-02, h: 32 cm

 

De Showroom Dummies zijn samengesteld uit decoratieve, door toerisme en migratie vanuit de hele wereld afkomstige, houten beeldjes. Met de vertrouwdheid van de beeldtaal, de representatie van universele waarden, bevinden de assemblages zich in het grensgebied tussen beeldende kunst en volkskunst, juist daar waar vaak de tegenstellingen te vinden zijn tussen het banale en het verhevene. De assemblages krijgen hun eigen betekenis en identiteit.

 

The Showroom Dummies are composed of decorative, by tourism and migration originating from all over the world, wooden figurines. With the familiarity of the visual language, the representation of universal values, the assemblages are situated in the border area between visual art and folk art, precisely where the contradictions between the banal and the sublime are often found. The assemblages get their own meaning and identity.

 

Showroom Dummie 18-04, h: 24 cmShowroom Dummie 18-04, h: 24 cm

 

Showroom Dummie 17-09, h: 31 cmShowroom Dummie 17-09, h: 31 cm

 

Showroom Dummie 17-08, h: 31 cmShowroom Dummie 17-08, h: 31 cm

  

Showroom Dummie 18-01, h: 30 cmShowroom Dummie 18-01, h: 30 cm

 

Showroom Dummie 17-04, h: 28 cmShowroom Dummie 17-04, h: 28 cm

 

Showroom Dummie 17-02, h: 33,5 cmShowroom Dummie 17-02, h: 33,5 cm

 

Showroom Dummie 17-03, h: 18,5 cmShowroom Dummie 17-03, h: 18,5 cm

 

Showroom Dummie 17-13, h: 17 cmShowroom Dummie 17-13, h: 17 cm

 

Showroom Dummie 16-01, h: 23 cmShowroom Dummie 16-01, h: 23 cm

 

Showroom Dummie 16-02, h: 23 cmShowroom Dummie 16-02, h: 23 cm

 

Showroom Dummie 16-03, h: 20,5 cmShowroom Dummie 16-03, h: 20,5 cm

.

Showroom Dummie 16-04, h: 25,5 cmShowroom Dummie 16-04, h: 25,5 cm

.

Showroom Dummie 18-03, h: 38 cmShowroom Dummie 18-03, h: 38 cm

 

Showroom Dummie 17-01, h: 42 cmShowroom Dummie 17-01, h: 42 cm

 

Showroom Dummie 16-05, h: 32 cmShowroom Dummie 16-05, h: 32 cm

 .