Scroll down for English text

De Showroomdummies zijn vernoemd naar een nummer van Kraftwerk. De etalagepoppen in een showroom veranderen hun pose, breken uit en gaan hun eigen leven leiden. Ze zijn samengesteld uit decoratieve, door toerisme en migratie vanuit de hele wereld afkomstige houten beeldjes. Tonni van Sommeren verzamelt en koestert deze beelden. Hij reflecteert op hun schoonheid en de culturen en religieuze connotaties waarnaar ze verwijzen, maar gaat ze evengoed hardhandig te lijf. Hij zet de zaag erin en stelt vervolgens nieuwe beelden samen.

Deze assemblages houden het midden tussen het banale en het verhevene. Hun beeldtaal is gebaseerd op folkloristisch ambacht, toeristische massaproductie en de modernistische beeldhouwtraditie. Ze krijgen hun eigen betekenis en identiteit. Ze lijken te zijn gevonden tijdens vreemde reizen, geworteld in nog niet ontdekte culturen of verloren gewaande rituelen.

The Showroomdummies are named after a song by Kraftwerk. Display dolls change their pose, break lose and start to live their own lives. They are composed from decorative wooden figurines from all over the world. Tonni van Sommeren collects and cherishes these knick knacks for tourists. He reflects on their beauty and the cultures and religious connotations that they have references to, but also feels free to harshly reconfigure them. He saws them to pieces to build them up anew.

These assemblages hold the midway between the banal and the exalted. Their visual language is based on folklorish craft, mass produced tourist items and modernist sculptural tradition. Each assembly of elements has its own meaning and identity. They seem to be found during strange journeys, rooted in undiscovered cultures or long lost rituals.