Scroll down for English text

De Showroom Dummies zijn vernoemd naar een nummer van Kraftwerk. De etalagepoppen in een showroom veranderen hun pose, breken uit en gaan hun eigen leven leiden. Ze zijn samengesteld uit decoratieve, door toerisme en migratie vanuit de hele wereld afkomstige, houten beeldjes. Tonni van Sommeren verzamelt en koestert deze toeristische, religieuze, en/of exotische beelden, maar gaat ze evengoed hardhandig te lijf. Hij zet de zaag erin en stelt vervolgens nieuwe beelden samen.

Met de vertrouwdheid van de beeldtaal bevinden ze zich in het grensgebied tussen beeldende kunst en volkskunst, juist daar waar vaak de tegenstellingen te vinden zijn tussen het banale en het verhevene. De assemblages krijgen hun eigen betekenis en identiteit. Ze lijken meegebracht van heel vreemde reizen, geworteld in nog niet ontdekte culturen of allang vergeten rituelen.

The Showroom Dummies are named after a song by Kraftwerk. Display dolls change their pose, break lose and start to live their own lives. They are composed from decorative wooden figurines from all over the world. Tonni van Sommeren collects and cherishes these knickknacks for tourists. He reflects on their beauty and the exotic cultures and religious connotations that they have references to, but also feels free to harshly reconfigure them. He saws them to pieces to build them up anew.

These small sculptures hold the midway between the banal and the exalted. Their visual language is based on folklorish craft, mass produced tourist items and modernist sculptural tradition. Each assembly of elements has its own meaning and identity. They seem to be found during journeys not yet undertaken, rooted in undiscovered cultures or long lost rituals.