Tonni van Sommeren is een kunstenaar met een fingerspitzengefühl wat de collectieve worsteling rondom ‘Goede Smaak’ betreft. Zijn werken ontstaan uit een intrinsieke drang om te maken. Hij probeert om middels een reeks werken een nieuw perspectief te verkrijgen of zich te verplaatsen in een rol die normaliter niet de zijne is. 

Zijn Showroomdummies zijn geestige pogingen om antropologische overeenkomsten in volkscultuurverhalen te combineren met de westerse modernistische notie van individuele uitmuntendheid als kunstenaar. Toeristische houten beeldjes gevonden in kringloopwinkels krijgen een nieuwe eigenheid van Tonni. Hij verheft massaproducten door hun formele en sculpturale kwaliteiten te benadrukken. 

– Emiel van der Pol, Singular-Art 

Tonni van Sommeren is an artist who has a keen intuitive sense of our collective struggle with ‘Good Taste’. His works come from an intrinsic urge to find new perspective through the creation of a body of work. Through a series of sculptures or images he tries to put himself in a pair of shoes normally not ‘meant’ for him. 

Tonni’s Showroomdummies are witty attempts to marry anthropological similarities in folksy cultural narratives with the Western modernist notion of individual excellence as an artist. Touristy wooden figurines found at thrift shops are given a new singularity by Tonni. He elevates mass produced items by emphasizing their formal and sculptural qualities. 

– Emiel van der Pol, Singular-Art